Hayru’l-Beşer en hayırlı insan, insanların en hayırlısı demektir.

Cennete ilk girecek, alemlere rahmet olarak gönderilmiş muazzam bir yaratılış ve en güzel bir ahlak ile gönderilmiş cennetin en yüksek makamı kendisine istenilen son peygamber:

HAYRU’L-BEŞER’İN Üstün Özellikleri

Hem hadis ve hem de Kur’ân-ı Kerîm’de hasais dediğimiz sadece ona has özellikler mevcuttur. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

O, bir insan olmanın yanında aynı zamanda son peygamberdir, (Ahzâb, 33/40) ,

Risâlet’i evrenseldir, (A’râf, 7/158; Enbiyâ, 21/107…)

Risâlet’i cinleri de kapsamaktadır, (Ahkâf, 46/29; Cin, 72/1-13) ,

Hanımları mü’minlerin anneleridir, (Ahzâb, 33/6),

Geçmiş-gelecek günahları affedilmiştir, (Fetih, 48/1-2),

Kendisine inanılması noktasında peygamberlerden söz alınmıştır, (Âl-i İmrân, 3/81),

Kendisine Kevser’in verildiği müjdelenmiştir, (Kevser, 108/1),

Ganimetler helal kılınmıştır, (Enfâl, 8/1),

Âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir, (Enbiyâ, 21/107),

Onun özellikleri Ehl-i kitap tarafından bilinmektedir, (Bakara, 2/89,146) ,

Getirdiği dinin korunması teminatını verilmiştir, (Tevbe, 9/33) ,

İsrâ ve Mi’rac Ona hastır, (İsrâ, 17/1; Necm, 53/1-18) ,

Çeşitli zamanlarda melekler Ona bizzat yardım etmiştir, (Âl-i İmrân, 3/13, 122-123) ,

Kendisine itaat aynı zamanda Allah’a itaat anlamına gelmektedir, (Nisâ, 4/80) ,

Ahirette şehadet ve şefaat-ı uzmâ hakkı verilmiştir, (Bakara, 2/143),

Makâm-ı Mahmûd’la taçlanmıştır, (İsrâ, 17/79) ,

Ümmeti, ümmetlerin en hayırlısı en büyüğü kılınmıştır, (Âl-i İmrân, 3/110) ,

Hayatına ve beldesine yemin edilmiştir, (Hicr, 15/72; Beled, 90/1-2) ,

Kendisine ve ümmetine, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi lütfedilmiştir. (Kadr, 97/1-5)

Kıyamet günü Cennetin kapısına, açtırmak için geleceğim. Kapıcı Cennet bekçisi melek Hâzin  sorar:

“Sen Kimsin?”

Ben de:

“Muhammed (s.a.s.)’im” derim.

Kapıyı açar ve: “Senden önce hiç bir kimseye açmamakla, ancak sana açmakla emrolundum” der.
(Hz. Enes (r.a.) RAMUZU’L-EHADİS 1.C.1.HADİS)

Kaynak: www.hayrulbeser.org

mevlid_1436

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir